پنیر UF ۴۰۰ گرمی
پنیر UF ۴۰۰۰ گرمی
پنیر UF ۸۰۰۰ گرمی
پنیر UF ۱۳۰۰۰ گرمی

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۱۱

چربی

%۱۲.۱

پروتئین

٪۳.۳۳

کربوهیدرات

۱۶۱

انرژی (کالری)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top