پنیر لبنه ترکی

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۱۰

چربی

%۸.۵

پروتئین

٪۶.۶۵

کربوهیدرات

۱۵۰.۶

انرژی (کالری)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top