کشک سنتی هراز

مقدار در ۱۰۰ گرم

چربی

%۸.۲

پروتئین

٪۴.۶

کربوهیدرات

۶۹

انرژی (کالری)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top