خامه

خامه عسل صبحانه

خامه عسل صبحانه مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۷.۵ چربی %۲ پروتئین ٪۱۵ کربوهیدرات ۲۲۳ انرژی (کالری)

خامه صبحانه

خامه صبحانه مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۷.۵ چربی %۳ پروتئین ٪۴.۵ کربوهیدرات ۱۸۸ انرژی (کالری)

خامه صبحانه تتراپک

خامه صبحانه تتراپک مقدار در ۱۰۰ گرم %۲۷ چربی %۲.۲ پروتئین ٪۳.۲ کربوهیدرات ۲۶۴ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top