پنیر

پنير چدار کم چرب

پنیر چدار کم‌چرب ۳۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۸.۷ چربی %۱۲.۱ پروتئین ٪۳.۶۱ کربوهیدرات ۱۴۱.۱۴ انرژی (کالری)

پنير خامه‌ای هراز

پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۷۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۲۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۲۴ چربی %۵.۸ پروتئین ٪۲.۸ کربوهیدرات ۲۵۴.۴ انرژی (کالری)

پنير لبنه ترکی

پنیر لبنه ترکی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۰ چربی %۸.۵ پروتئین ٪۶.۶۵ کربوهیدرات ۱۵۰.۶ انرژی (کالری)

پنير فلوراکتیو

پنیر فلوراکتیو مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۲ چربی %۸ پروتئین ٪۶.۱ کربوهیدرات ۱۶۴.۴ انرژی (کالری)

پنير لاکتیکی

پنیر لاکتیکی ۳۰۰ گرمی پنیر لاکتیکی ۸۰۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۴ چربی %۱۲ پروتئین ٪۵ کربوهیدرات ۱۹۴ انرژی (کالری)

پنير سفید آمل

پنیر سفید آمل مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۷.۳ چربی %۱۲.۳ پروتئین ٪۵.۴ کربوهیدرات ۲۲۶.۴ انرژی (کالری)

پنير UF هراز

پنیر UF ۴۰۰ گرمی پنیر UF ۴۰۰۰ گرمی پنیر UF ۸۰۰۰ گرمی پنیر UF ۱۳۰۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۱ چربی %۱۲.۱ پروتئین ٪۳.۳۳ کربوهیدرات ۱۶۱ انرژی (کالری)

پنير فتا کم چرب هراز

پنیر ۱۰۰ گرمی کم‌چرب دوشه پنیر ۳۰۰ گرمی کم‌چرب دوشه پنیر ۷۵۰ گرمی کم‌چرب دوشه مقدار در ۱۰۰ گرم %۷ چربی %۱۲ پروتئین ٪۶.۷ کربوهیدرات ۱۳۷.۸ انرژی (کالری)

پنير فتا نسبتا چرب هراز

پنیر ۱۰۰ گرمی نسبتا چرب دوشه پنیر ۴۰۰ گرمی نسبتا چرب دوشه پنیر ۷۵۰ گرمی نسبتا چرب دوشه مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۴ چربی %۸.۹ پروتئین %۶ کربوهیدرات ۱۸۵.۳ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top