شیر نارگیل


124.646 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
10.51 کربوهیدرات
7.128‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
6 چربی
مقدار در 100 گرم