پنیر فتا کم چرب و کم نمک پروبیوتیک 300گرمی

137.8 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6.7 کربوهیدرات
12‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
7 چربی
مقدار در 100 گرم