خامه عسل


222.48 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
13.7 کربوهیدرات
2.32‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
17.6 چربی
مقدار در 100 گرم