زبادی المخلوط البروبیوتیک قلیل الدسم

المکونات :

حلیب بقری مبستر

بادی

بادی بروبیوتیک

فیتامینD3

بودره بروتین 

الحلیب مجفف 

E1422

 E440

ملح

یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول

 

زبادی المخلوط البروبیوتیک قلیل الدسم

الوزن

5.25%

الکربوهیدرات

1.5%

دسم

51

طاقه

4.2%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى