زبده مکربنه

المکونات :

حلیب بقری مبستر

ملح

بادی

مخمر

ماء

یحفظ فی درجه حراره بارده و بعیدا عن اشعه الشمس المباشره

 

زبده مکربنه

الوزن

2.35%

الکربوهیدرات

1%

دسم

25

طاقه

1.6%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى