عیران مع الخضروات

المکونات :

حلیب بقری مبستر

بادی

خضروات

مجففه

ملح

نکهه النعناع

ماء

یحفظ فی درجه حراره بارده و بعیدا عن اشعه الشمس المباشره

عیران مع الخضروات

الوزن

2.35%

الکربوهیدرات

1.5%

دسم

29

طاقه

1.6%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى