لبن عیران حامض محلی

المکونات :

حلیب بقری مبستر 

بادی

ملح 

نکهه الانجلیکا 

ماء

یحفظ فی درجه حراره بارده و بعیدا عن اشعه الشمس المباشره

 

لبن عیران حامض محلی

الوزن

1.65%

الکربوهیدرات

1.2%

دسم

25

طاقه

1.65%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى