ماست همزده

زبادی المخلوط البروبیوتیک قلیل الدسم

المکونات : حلیب بقری مبستر بادی بادی بروبیوتیک فیتامینD3 بودره بروتین  الحلیب مجفف  E1422  E440 ملح یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول   زبادی المخلوط البروبیوتیک قلیل الدسم الوزن زبادی المخلوط البروبیوتیک قلیل الدسم 900 غرام 900 غرام 5.25% الکربوهیدرات 1.5% دسم 51 طاقه 4.2% بروتین

زبادی خاثر کامل الدسم

المکونات : حلیب بقری مبستر  قشطه مبستره بادی حلیب مجفف E440 E1422 ملح بودره بروتئین الحلیب یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول   زبادی خاثر کامل الدسم الوزن زبادی خاثر کامل الدسم 450 غرام 450 غرام زبادی خاثر کامل الدسم 800 غرام 800 غرام زبادی خاثر کامل الدسم 1500 …

زبادی خاثر کامل الدسم اقرأ المزيد »

زبادی خاثر بروبیوتیک قلیل الدسم

المکونات : حلیب بقری مبستر  بادی بادی بروبایوتیک حلیب مجفف  E1422 ملح بودره بروتئین الحلیب یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول   زبادی خاثر بروبیوتیک قلیل الدسم الوزن زبادی خاثر بروبیوتیک قلیل الدسم 450 غرام 450 غرام زبادی خاثر بروبیوتیک قلیل الدسم 800 غرام 800 غرام زبادی خاثر بروبیوتیک …

زبادی خاثر بروبیوتیک قلیل الدسم اقرأ المزيد »

الزبادی المصفی

المکونات : حلیب بقری مبستر, بادی, حلیب مجفف, ملح E441 ,E1422 بودره بروتئین الحلیب یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول الزبادی المصفی غرام الزبادی المصفی 750 غرام 750 غرام الزبادی المصفی 900 غرام 900 غرام الزبادی المصفی 9000 غرام 9000 غرام 6.4% دسم 4.5% چربی 94 طاقه 7% بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى