شراب الکفیر بالبروبایوتک غنی فیتامین D3

المکونات :

حلیب بقری مبستر

بادی بروبیوتیک

فیتامین D3

بادی

ملح

ماء

یحفظ فی درجه حراره بارده و بعیدا عن اشعه الشمس المباشره

شراب الکفیر بالبروبایوتک غنی فیتامین D3

الوزن

2.82%

الکربوهیدرات

1%

دسم

27.96

طاقه

1.92%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى