عیران التقلیدی

المکونات :

حلیب بقری مبستر ,

بادی,

ملح ,

نکهه الخضار(نعناع البری),

ماء

یحفظ فی درجه حراره بارده و بعیدا عن اشعه الشمس المباشره

 

عیران التقلیدی

الوزن

2.5%

الکربوهیدرات

1.2%

دسم

27

طاقه

1.6%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى