ماست همزده

چکیده

ماست چکیده همان ماست معمولی است با این تفاوت که آب موجود در بافت ماست چکیده کمتر می باشد. در ۱۰۰ گرم ماست چکیده، کالری، پروتئین و چربی بیشتری نسبت به ماست ساده وجود دارد. وزن ماست چکیده 750 گرمی 750گرمی ماست چکیده 900 گرمی 900گرمی ماست چکیده 9000 گرمی 9000گرمی 6.4% کربوهیدرات 4.5% چربی …

چکیده ادامه مطلب »

ماست فلور اکتیو

ماست همزده کم چرب،  غنی از ویتامین D3 و ده برابر پروبیوتیک بیشتر نسبت به رقبا از ویژگیهای برجسته این محصول فراسودمند است. فراورده های پروبیوتیک از جمله ماست های پروبیوتیک طبق استاندارد جزء محصولات فراویژه دسته بندی می شوند. خواص سلامت بخش این محصول به دلیل وجود پروبیوتیک ها شامل: 1- بهبود سلامت و …

ماست فلور اکتیو ادامه مطلب »

ماست سبو کم‌چرب پروبیوتیک

ماستی است که مراحل تخمیر و همزدن را در مخزن تخمیر طی نموده و سپس بسته بندی شود. وزن ماست سبو کم چرب 450 گرمی 450گرمی ماست سبو کم چرب 800 گرمی 800 گرمی ماست سبوکم چرب 1500 گرمی 1500گرمی ماست سبو کم چرب 1800گرمی 1800 گرمی 5.15% کربوهیدرات 1.4% چربی 49 انرژی (کالری) 4% …

ماست سبو کم‌چرب پروبیوتیک ادامه مطلب »

ماست سبو پر‌چرب

ماستی است که مراحل تخمیر و همزدن را در مخزن تخمیر طی نموده و سپس بسته بندی شود. وزن ماست سبو پرچرب 450 گرمی 450 گرمی ماست سبو پرچرب 800گرمی 800گرمی ماست سبو پر چرب 1500گرمی 1500گرمی ماست سبو پر چرب 1800گرمی 1800گرمی 5.% کربوهیدرات 4% چربی 72 انرژی (کالری) 4% پروتئین مواد تشکیل دهنده: …

ماست سبو پر‌چرب ادامه مطلب »

تماس با ما
به بالای صفحه بردن